آیکون منو
ارتباط با ما
1389/9/16 سه‌شنبه

آدرس: تهران - ضلع شمالی اتوبان شهید حکیم- بین شیخ فضل ا... و یادگار امام - پارک پردیسان- سازمان
حفاظت محیط زیست- ساختمان محیط زیست طبیعی - مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان
آدرس کتابخانه: پارک طبیعت پردیسان- سازمان حفاظت محیط زیست- ساختمان اداری- طبقه همکف
تلفکس:   88233041
تلفن سانترال سازمان برای دسترسی به خطوط تلفن داخلی:     9 - 88241720          42781000
                           


                                       لیست شماره تماس همکاران مرکز
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
داخلی
سید ابوالقاسم موسوی رییس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان
42781884
1884
       خانم  خلیلی
معاون
 42781879
1879
محمد رضا رمضان‌نیا
معاون
42781891
1891
محمد بیات
محسن بهرامی
کارشناس آموزش ضمن خدمت
کارشناس آموزش ضمن خدمت
42781830 1830
خانم میرزایی
خانم حیدریان
کارشناس آموزش ضمن خدمت
42781829
1829
محسن خلیفه
رییس اداره ارتباطات، فناوری آموزش و تولید محتوا
42781863
1863
       خانم دیبایی
       خانم بیدی
کارشناس آموزش همگانی
کارشناس آموزش همگانی
42781995
1995
1818
خانم میرطاهری رییس اداره تایید صلاحیت 42781884 108
خانم عباسی
رییس اداره آموزش
42781996
1996
خانم قپانوری کارشناس پیگیری و هماهنگی 42781884
1884
خانم گیلانی کارشناس آموزش 42781908 1908
خانم مهپویان مسئول کتابخانه مرکزی سازمان 42781407 1407
مجید ملکی کارشناس کتابداری 42781386 1386
خانم ثناگو کارشناس کتابداری 42781402 1402
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *