آیکون منو
ارتباط با ما
1389/9/16 سه‌شنبه

آدرس: تهران - ضلع شمالی اتوبان شهید حکیم- بین شیخ فضل ا... و یادگار امام - پارک پردیسان- سازمان
حفاظت محیط زیست- ساختمان محیط زیست طبیعی - مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان
آدرس کتابخانه: پارک طبیعت پردیسان- سازمان حفاظت محیط زیست- ساختمان اداری- طبقه همکف
تلفکس:   88233041
تلفن سانترال سازمان برای دسترسی به خطوط تلفن داخلی:     9 - 88241720          42781000
                           


                                       لیست شماره تماس همکاران مرکز
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
داخلی
آرش یوسفی رییس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان
42781884
1884
       خانم  آرتا
معاون
 42781884
1884
محمد رضا رمضان‌نیا
رییس گروه آموزش ضمن خدمت
42781891
1891
محمد بیات
محسن بهرامی
کارشناس آموزش ضمن خدمت
کارشناس آموزش ضمن خدمت
42781830
1830
خانم میرزایی
خانم حیدریان
کارشناس آموزش ضمن خدمت
42781829
1829
خانم خلیلی
محسن خلیفه
کارشناس مسئول تکنولوژی آموزشی
کارشناس تکنولوژی آموزشی
42781879
42781863
1879
1863
       خانم دیبایی
       خانم بیدی
رییس گروه آموزش همگانی
کارشناس آموزش همگانی
42781995
 1995
خانم عباسی
کارشناس آموزش همگانی 
42781995
1995
مسئول دفتر آموزش محیط زیست 42781884
1884
خانم مهپویان مسئول کتابخانه مرکزی سازمان 42781407 1407
مجید ملکی کارشناس کتابداری 42781386 1386
خانم ثناگو کارشناس کتابداری 42781402 1402
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *