آیکون منو
ویژه مدیران
1394/2/9 چهارشنبه

بسمه تعالی

 
در راستای افزایش آگاهی و به روز رسانی دانش مدیران محترم سازمان، دفتر آموزش محیط زیست 52 عنوان مطلب آموزشی را  آماده و در قالب فایل PDF از طریق زیر قابل دسترس نموده است:

1-52) حکمرانی پایدار  

2-52) اقتصاد سبز و مشاغل سبز

3-52) سند ریو + 20

4-52) مالیات سبز و حسابداری سبز

5-52) تحلیل نمایه عملکرد محیط زیستی (EPI) ایران : رتبه مهمتر است یا روند؟

 
6-52) اقتصاد محیط زیست 

7-52) محیط زیست در برنامه های میان مدت کشور

8-52) عضویت ایران در کنوانسیون ها و پروتکل های محیط زیستی منطقه ای و بین المللی

9-52) حقوق محیط زیست

10-52) رویکرد جنسیتی- مشارکتی ضامن تحقق اهداف کشاورزی پایدار؟!

11-52) مفهوم خدمات اکوسیستمی

12-52) حاکمیت فرهنگی پایدار بر عرصه کشاورزی، جان مایه‌ی سلامت بشر و محیط زیست

13-52) نقش تعاونی های محیط زیستی در حفاظت از محیط زیست

14-52) کار آفرینی پایدار، کارآفرینی سبز

15-52) خدمات اکوسیستمی تالاب ها ضرورتی برای حفاظت از آن ها

16-52) رونق کسب و کارهای سبز روستایی

17-52) روانشناسی شکار برای افزایش هزینه اجتماعی آن

18-52) مدارس جامع محیط زیستی: نیاز امروز و فردای ایران ما

19-52) مکانیسم توسعه پاک در ایران؛فرصت ها و چالش ها

20-52) توان تاب آوری

21-52) اثرات و راه کارهای سدسازی

22-52) دیپلماسی محیط زیست

23-52) دستاوردهای ایران در انرژی های نو طی برنامه چهارم و پنجم توسعه

24-52) شاخص سرزمین شاد

25-52)ترویج سواد و اخلاق محیط زیستی، رهیافتی ثمربخش برای حفاظت از محیط زیست


26-52) ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی: چالش ها و راهکارها

27-52) قصه تلخ چین و درسی که همه باید از آن بیاموزیم!

28-52) اخذغرامت محیط زیستی؛ نشانه یک دولت تنظیمی نه مداخله گر!

29-52) برای مهار بیابان‌زایی در ایران چه باید کرد؟


30-52)توسعه پایدار در عمل


31-52) رد پای فقر آموزش در جنایت علیه مظاهر طبیعی

32-52) ضرورت برپایی دادگاه‌های تخصصی در حوزه محیط زیست

33-52) جایگاه محیط زیست در برنامه های توسعه ی ایران

34-52) چیستی حکمرانی محیط زیستی!

35-52) درختان کهنسال دیار خراسان شمالی، یک فرصت تاریخی و بی رقیب


36-52) راهی برای کاهش خطر جنگ آب در ایران!

37-52) تأثیر سایت ها و وبلاگ هایی که به موضوعات محیط زیست می پردازند؛ بر ارتقای نگرش فرهنگ محیط زیستی شهروندان

38-52)مدیریت دانش: خاستگاه و ضرورت ها

39-52) رد پای آموزش محیط زیست و توسعه فرهنگ آن در برنامه های توسعه کشور

40-52) شاخص های برابری جنسیتی و توان افزایی زنان

41-52) ایجاد مدارس جامع محیط زیستی، رویکردی اثربخش در حفاظت محیط زیست 

52-42) هسته مشورتی = خرد جمعی = کار خردمندانه

43-52) مدل سازی رسانه ای بر اساس بازاریابی اجتماعی در آموزش محیط زیست

44-52) مدیریت دانش، ابزاری کارآمد برای درک تفاوت های مفاهیم محیط زیستی

45-52) بررسی قوانین و مقررات سازمان های مردم نهاد حامی محیط زیست در ایران

46-52) نقش کتاب و کتاب خوانی در ترویج فرهنگ محیط زیستی

47-52) بی سوادی آب

48-52) آموزش کارکنان، بایدها و نبایدها


49-52) ضرورت تشکیل سازمان های مردم نهاد محیط زیستی

50-52) هنر در خدمت محیط زیست (هنر محیطی)

51-52) رشد جمعیت و سازگاری آن با محیط زیست

52-52) طرح دو فوریتی ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با جهاد کشاورزی!!!

 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *