آیکون منو
کتاب انسان و محیط زیست

"انسان و محیط زیست" نام واحد درسی جدیدی است که از ابتدای سال تحصیلی 97-96 به پایه یازدهم افزوده شده است و این واحد درسی در همه رشته‌ها تدریس خواهد شد.
هدف این کتاب، آموزش محیط زیست به دانش آموزان است تا بتواند نسلی آگاه و مدبر تربیت کند. در این کتاب به معرفی سرمایه‌های طبیعی پرداخته شده است و راهکارهای استفاده درست و حفظ طبیعت را آموزش می‌دهد
.

سرفصل‌های کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم

این کتاب در هفت درس تهیه شده است. نام این درس‌ها بدین شرح است؛

  • آب، سرچشمه زندگی
  • خاک، بستر زندگی
  • هوا، نفس زندگی
  • انرژی، حرکت، زندگی
  • زباله، فاجعه محیط زیست
  • تنوع زیستی، تابلوی زیبای آفرینش
  • محیط زیست، بستر گردشگری مسئولانه
در این کتاب به مهم‌ترین مباحث محیط زیست یعنی آب، خاک، هوا، زباله؛ تنوع زیستی، انرژی و گردشگری پرداخته شده است.

دانلود کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم سال تحصیلی 96-97

دانلود کتاب انسان و محیط زیست پایه یازدهم سال تحصیلی 98-97
 
بيشتر
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *