آیکون منو
زنگ آموزش
1398/5/13 یکشنبه

زنگ آموزش 42- لزوم کاهش تولید پسماند

برنامه چهل و دومین زنگ آموزش کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست به موضوع "لزوم کاهش تولید پسماند" پرداخته است.
سخنران: دکتر نادر مختارانی
- زمان: 31 تیرماه 98  مکان: پارک طبیعت پردیسان، سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست

- دانلود فیلم سخنرانی (مدت زمان: 59 دقیقه) 
- دانلود پاورپوینت ارایه شده
********************************************************************************************
1398/5/13 یکشنبه

زنگ آموزش 40- طرح بسیج ملی کنترل فشار خون

برنامه چهلمین زنگ آموزش کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست به موضوع "طرح ملی کنترل فشار خون" پرداخته است.
سخنران: دکتر افشین استوار
- زمان: 10 تیرماه 98  مکان: پارک طبیعت پردیسان، سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست

- دانلود فیلم سخنرانی (مدت زمان: 40 دقیقه) 
********************************************************************************************
1398/5/13 یکشنبه

زنگ آموزش 39- ورزش و محیط زیست

برنامه سی و نهمین زنگ آموزش کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست به موضوع "ورزش و محیط زیست" پرداخته است.
سخنران: دکتر هومن بهمن پور
- زمان: 3 تیرماه 98  مکان: پارک طبیعت پردیسان، سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست

- دانلود فیلم سخنرانی (مدت زمان: 77 دقیقه) 
- دانلود پاورپوینت ارایه شده
********************************************************************************************
1398/5/13 یکشنبه

زنگ آموزش 38- بهینه سازی مصرف انرژی و حفظ محیط زیست، ویژه زنان شاغل

برنامه سی و هشتمین زنگ آموزش کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست به موضوع "بهینه سازی مصرف انرژی و حفظ محیط زیست، ویژه زنان شاغل" پرداخته است. سخنران: کارشناسان سازمان مردم نهاد "جمعیت حامیان زمین"
- زمان: 20 خرداد 98  مکان: پارک طبیعت پردیسان، سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست

- دانلود فیلم سخنرانی (مدت زمان: 115 دقیقه) 
- پاورپوینت ارایه شده
********************************************************************************************
1398/3/1 چهارشنبه

زنگ آموزش 37- مدیریت و حفاظت از گونه های در خطر انقراض

برنامه سی و هفتمین زنگ آموزش کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست به موضوع "مدیریت و حفاظت از گونه های در خطر انقراض" پرداخته است. سخنران: دکتر باقر نظامی
- زمان: 30 اردیبهشت 98  مکان: پارک طبیعت پردیسان، سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست

- دانلود فیلم سخنرانی (مدت زمان: 37 دقیقه) 
- دانلود پاورپوینت ارایه شده
********************************************************************************************
1398/2/21 شنبه

زنگ آموزش 35- روش های نوین و هوشمند مدیریت پسماند در کلان شهرها (تهران)

برنامه سی و پنجمین زنگ آموزش کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست به موضوع "روش های نوین و هوشمند مدیریت پسماند در کلان شهرها (تهران)" پرداخته است. سخنران: حجت الاسلام والمسلمین نقویان
- زمان: 16 اردیبهشت 98  مکان: پارک طبیعت پردیسان، سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست

- دانلود فیلم سخنرانی (مدت زمان: 70 دقیقه) 
********************************************************************************************
1398/2/11 چهارشنبه

زنگ آموزش 34- اخلاق و محیط زیست

برنامه سی و چهارمین زنگ آموزش کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست به موضوع "اخلاق و محیط زیست" پرداخته است. سخنران: حجت الاسلام والمسلمین نقویان
- زمان: 26 فروردین 98  مکان: پارک طبیعت پردیسان، سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست

- دانلود فیلم سخنرانی (مدت زمان: 48 دقیقه) 
********************************************************************************************
1397/8/2 چهارشنبه

زنگ آموزش 20- لایه اوزن

برنامه بیستمین زنگ آموزش کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست به موضوع "گرامیداشت سی و یکمین سال پروتکل مونترال (روز جهانی اوزن)"پرداخته است. سخنرانان: منوچهر فرج زاده اصل، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و دارای مدرک دکتری جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی، 
زمان: 26 شهریور 1397 مکان: پارک طبیعت پردیسان، سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست

- دانلود فیلم سخنرانی (مدت زمان: 68 دقیقه) 
********************************************************************************************
1397/7/28 شنبه

زنگ آموزش 18- بوم سازگان حرا

هجدهمین برنامه زنگ آموزش سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان بوم سازگان حرا به موضوع اهمیت اکولوژیکی و جامعه گیاهی بوم سازگان حرا و نقش این بوم سازگان‌ها در تعدیل گرمایش جهانی پرداخته است.
سخنرانان: رضا ندرلو، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، احمدرضا محرابیان، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و مهدی شجاعی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
زمان: 5 شهریور 1397 مکان: پارک طبیعت پردیسان، سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست
- دانلود فیلم سخنرانی (مدت زمان: 68 دقیقه) 
********************************************************************************************
1397/5/17 چهارشنبه
زنگ آموزش 16- نشست تخصصی بررسی نوسانات تراز سطح آب دریای خزر (به مناسبت روز ملی دریای خزر)
سخنران: خانم دکتر پروین فرشچی، آقای دکتر همایون خوشروان، خانم مهندس طاهره علینژاد تبریزی

دوشنبه 15 مرداد ماه 1397، ساعت 8/30، تهران، پارک پردیسان، سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست
- دانلود فیلم سخنرانی (مدت زمان: 70 دقیقه) 

********************************************************************************************

1397/5/13 شنبه
زنگ آموزش 15- جغرافیای جانوری و اکوسیستم های جهانی
سخنران: علیرضا نادری

دوشنبه 8 مرداد ماه 1397، ساعت 8/30، تهران، پارک پردیسان، سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست
- دانلود فیلم سخنرانی (مدت زمان: 65 دقیقه) 

********************************************************************************************

1397/2/15 شنبه
زنگ آموزش 10- شناخت آلودگی های زیست محیطی مختل کننده سیستم هورمونی و رسالت ما
سخنران: دکتر اسکندر امیدی نیا

دوشنبه 10 اردیبهشت ماه 1397، ساعت 8/30، تهران، پارک پردیسان، سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست
- دانلود فیلم سخنرانی (مدت زمان: 34 دقیقه) 

********************************************************************************************

1396/12/27 یکشنبه

زنگ آموزش 8:

جایگاه تالاب در آینده ایران

سخنرانان: نسیم طواف زاده، گل خانم باقری نیا، سیروس زارع و حسین رفیع به عنوان نمایندگان سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه آب و محیط زیست
دوشنبه 14 اسفندماه 1396، ساعت 8/30، تهران، پارک پردیسان، سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست
- دانلود فیلم سخنرانی (مدت زمان: 53 دقیقه) 

********************************************************************************************

1396/12/13 یکشنبه

زنگ آموزش 7:

مدیریت تفکیک پسماند 


سخنران: سید امیر ناصر هراتی

دوشنبه 7 اسفندماه 1396، ساعت 9، پارک پردیسان، سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست
- دانلود فیلم سخنرانی (مدت زمان: 51 دقیقه) 

********************************************************************************************

1396/11/1 یکشنبه

زنگ آموزش 6:

احیاء سازه های تاریخی آبی با تمرکز بر نقش جوامع محلی در توسعه یافتگی؛ موضوع سومین زنگ آموزش کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست 

سخنرانان: محمد رضا فرزانه، فرامرز مومنی و محمد عبدالحسینی

دوشنبه 25 دی ماه، ساعت 9، پارک پردیسان، سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست
- دانلود فیلم سخنرانی (مدت زمان: 66 دقیقه) 

********************************************************************************************

1396/11/1 یکشنبه
زنگ آموزش 5:

  اختصاص پنجمین برنامه آموزشی برای کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست به نمایش فیلم مستند "محیط بان و پلنگ" 
  مستند «محیط بان و پلنگ» به کارگردانی مشترک فتح الله امیری و نیما عسکری در ارتباط با تلاش های یکی از محیط بانان برای اثبات پیدا شدن پلنگ در منطقه حفاظت شده عباس آبد در استان اصفهان است.
  اکران: 11 دی ساعت 8:30 تالار شهدای محیط بان سازمان حفاظت محیط زیست 
   
- تیزر فیلم
 
*************************************************************
1396/10/2 شنبه

زنگ آموزش 4 :

 درس های محیط زیستی زلزله؛ موضوع چهارمین زنگ آموزش کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست 
در این برنامه آموزشی، مهدی زارع ، درباره موضوع "درس های محیط ذزیستی زلزله" و مبانی ارتباط بین زلزله و محیط زیست سخنرانی کرد.

دوشنبه 27 آذر، ساعت 8:30، پارک پردیسان، سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست

- دانلود فیلم سخنرانی (مدت زمان: 60 دقیقه) 

********************************************************************************************

1396/9/20 دوشنبه

زنگ آموزش 3  :

 ژینایی رودخانه ها؛ موضوع سومین زنگ آموزش کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست 
در این برنامه آموزشی، اویس ترابی، موضوع ژينايي رودخانه هاي شهري و تلاش مبتني بر رويكرد توسعه پايدار براي رفع آسيب هاي وارده بر اكوسيستمهاي رودخانه اي توسط انسان را تشريح مي كند. 

دوشنبه 13 آذر، ساعت 8:30، پارک پردیسان، سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست
- دانلود فیلم سخنرانی (مدت زمان: 66 دقیقه) 

********************************************************************************************

1396/9/20 دوشنبه

زنگ آموزش 2  :

  دومین برنامه آموزشی برای کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست به نمایش فیلم روزگاری هامون اختصاص یافت.
  مستند «روزگاری هامون» به کارگردانی محمد احسانی در ارتباط با بحران های محیط زیستی ناشی از خشک شدن تالاب بین‌المللی هامون و تاثیرات آن بر زندگی هامون نشینان واقع در سیستان است.
  اکران: 22 آبان ساعت 8:30 تالار شهدای محیط بان سازمان حفاظت محیط زیست 
   
- تیزر فیلم

********************************************************************************************

1396/9/7 سه‌شنبه

زنگ آموزش 1  :

  اولین برنامه آموزشی برای کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان
"زنگ آموزش" در روز دوشنبه، هشتم آبان ماه برگزار شد.

   در این برنامه، دکتر آرش شریفی، در باره "تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن روی جوامع انسانی و تمدن ها" در سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست، سخنرانی کرد. 

- دانلود فیلم سخنرانی (مدت زمان: 70 دقیقه) 

********************************************************************************************

بيشتر
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *