اخبار دفتر

پنجم اسفندماه، زمان برگزاری مانور سراسری سیلاب در مدارس کل کشور

پنجم اسفندماه، زمان برگزاری مانور سراسری سیلاب در مدارس کل کشور

مانور سراسری سیلاب در تاریخ 5 اسفندماه 1398 در مدارس کل کشور برگزار خواهد شد.
در راستای طرح گسترش سواد آبی، مانور سراسری سیلاب در مدارس کشور با همکاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها، ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها و راهبری شرکت های آب منطقه ای در سراسر کشور در تاریخ 5 اسفند 98 اجرا خواهد شد.
بيشتر