اخبار دفتر

تقویم آموزشی سال ۱۴۰۲ کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست رونمایی شد

تقویم آموزشی سال ۱۴۰۲ کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست رونمایی شد

صبح امروز طی مراسمی، تقویم آموزشی سال ۱۴۰۲ کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست توسط علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رونمایی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی محیط زیست، صبح امروز و در حاشیه جلسه شورای معاونان سازمان حفاظت محیط زیست از تقویم آموزشی سال ۱۴۰۲ کارکنان این سازمان در حضور رئیس، معاونان و دیگر اعضای شورا رونمایی شد.
این تقویم آموزشی که بر اساس نیازسنجی صورت گرفته از معاونت‌ها، دفاتر تخصصی، ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها و همچنین مطالعات پیشین تنظیم شده است، به دو بخش دوره‌های ستادی - ملی و دوره‌های استانی تقسیم شده است.
نسخه الکترونیک این تقویم آموزشی که به تصویب کمیته سرمایه انسانی سازمان حفاظت محیط زیست نیز رسیده است در پورتال مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط‌بان، بخش آموزش ضمن خدمت، بارگذاری شده است.


 
بيشتر