اخبار دفتر

برگزاری دوره آموزشي آموزش روسای ادارات شهرستان، نمایندگی ها و پارک های ملی

برگزاری دوره آموزشي آموزش روسای ادارات شهرستان، نمایندگی ها و پارک های ملی

دوره آموزشی آموزش روسای ادارات شهرستان، نمایندگی ها و پارک های ملی به صورت منطقه‌ای برای 80 نفر از نمایندگان 7 استان کشور در شهر قزوین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، سید ابوالقاسم موسوی رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط‌بان از برگزاری دوره آموزشي " آموزش روسای ادارات شهرستان، نمایندگی‌ها و پارک‌های ملی" به‌صورت منطقه‌اي، خبر داد و گفت: این دوره از روز شنبه 11 شهریورماه به مدت دو روز، براي 80 نفر از روساي ادارات شهرستان‌ها، نمایندگی ها و روسای پارک‌های ملی 7 استان‌: قم، مركزي، قزوين، تهران، البرز، زنجان، گيلان و همدان برای اولین بار، طی سالیان اخیر برگزار می‌شود.
موسوی با بیان این نکته که مهم‌ترین سرمایه هر سازمان و دستگاه اجرایی، سرمایه انسانی آن دستگاه است، بر اهمیت آموزش و توان‌افزایی آنها تأکید کرد.
وی انجام بهتر مأموریت‌ها، اهداف و چشم‌اندازهای یک سازمان را در گرو افزایش مهارت‌ها و توانمندی‌های سرمایه انسانی آن سازمان در حیطه رشته شغلی خود دانست و افزود: آموزش ضمن خدمت، برای دست‌یابی به این هدف در دستگاه‌های اجرایی تعریف شده که باید بسیار مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند در این زمینه انجام شود.
موسوی گفت: مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط‌‌بان به‌عنوان متولی اصلی انجام آموزش‌های ضمن خدمت، ضمن انجام نیازسنجی اولیه بر حسب رشته‌های شغلی کارکنان، در حال برنامه ریزی برای تعریف دوره‌های آموزشی حضوری - میدانی برای کارکنان سازمان بوده که در این مسیر مدیران دفاتر و ادارات کل نقش بسیار موثر‌ و تعیین کننده‌ای دارند.
وی افزود: بدین ترتیب که مدیران با تحلیل و بررسی روند خدمتی کارکنان و حسب دوره‌های آموزشی گذرانده، مهارت‌های مورد نیاز هر یک از کارشناسان را تعیین و با راهبری این مرکز، آموزش‌های کاربردی ارایه خواهد شد، ضمن آنکه اثربخشی ها و ارزیابی ها نیز قبل، حین و پس از دوره های آموزشی انجام خواهد شد.
سید ابوالقاسم موسوی، ضمن تاکید بر ضرورت توان‌افزایی مدیران شهرستان‌ها و روسای پارک‌های ملی، به عنوان مدیران خط مقدم حفاظت محیط زیست کشور، مهم‌ترین مباحث مورد نظر برای طرح در این دوره آموزشی را امور حقوقی و قضایی، اعتبارات و بودجه، پایش و محیط زیست انسانی، محیط زیست طبیعی و حیات وحش، مباحث یگان حفاظت و امور انتظامی و مباحث مربوط به آموزش همگانی محیط زیست و مشارکت مردمی عنوان کرد و افزود: این مباحث توسط مدیران و کارشناسان برجسته سازمان ارائه خواهد شد تا زمینه انتقال تجربیات و مدیریت دانش نیز بین همکاران مهیا باشد.
رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط‌بان با مهم ارزیابی کردن مبحث آموزش همگانی و مشاركت مردمي، آن‌را یکی از مباحث اساسی سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان سازمانی مردم‌پایه که در حوزه مردمی‌سازی در دولت پیشران است، مطرح کرد و گفت: تبیین موضوعات مرتبط با آموزش همگانی و مشارکت مردمی برای مدیران شهرستانی و روسای پارک های ملی بسیار حایز اهمیت است.
موسوی بر لزوم برنامه‌ریزی این دوره آموزشی برای روسای ادارات سایر استان‌ها تاکید کرد و گفت: برگزاری دوره‌های توان‌افزایی و آموزش همه روسای ادارات شهرستانی و پارک‌های ملی، به‌عنوان یکی از موثرترین سرمایه‌های انسانی سازمان، از برنامه‌های آتی مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط‌بان خواهد بود.
بيشتر