اقدامات و برنامه ها

فعالیت های ادارات کل حفاظت محیط زیست در ذیل تفاهم نامه با شورای عالی استان ها
در راستای اجرای تفاهم نامه فی مابین سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی استان ها گزارش عملکرد ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت می باشد
بيشتر